นางกัญจนา สมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจิราพร บุญเหลือ

รอง ผอ.โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายสุทธิ เพ็งจันทร์


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลสถิติเข้าชมเว็บไซต์  โรงเรียนรัชชประภา ผู้ชม ปี2566 00102903
วันที่ เริ่มใช้งาน
1วันที่ 01/11/2561ๅ1
วันที่ ปรับปรุง
วันที่ 10/05/2566

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เว็บไซต์น่าสนใจ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กบข.
  สกศค.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพท.สฎ.เขต 1
  สพท.สฎ.เขต 2
  สพท.สฎ.เขต 3
  สพม.สฎชพ.
  ติดตามสอบ(O-NET)
  สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน
 
.

ออกแบบและพัฒนาโดย
นายภูมิพัฒน์ สุขอุ่น
pumipat.s71@gmail.com

-
 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  สพม.เขต11  ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม   ที่ตั้ง 383 หมู่ที่5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร) www.rajjaprabha.ac.th
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
  เผยแพร่ผลงานวิขาการ
 คณะผู้บริหาร คณะบุคลากร และคณะนักเรียน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิค


คลิกที่นี่ เพื่อชมรูปเล่มนวตกรรม แบบ PDF
ระบบแจ้งเหตุ
สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น
ศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ

ระบบแจ้งเหตุ
สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น
ศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ


 โรงเรียนรัชชประภา ตั้งอยู่ใกล้ก้บ สามแยก เขื่อนรัชชประภาประกาศ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563-ฉบับที่ 4/2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2563-ฉบับที่ 3/2563

ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
27-10-66 - กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (27 ต.ค.66)
27-10-66 - กิจกรรม มอบทุนการศึกษา กลุ่มใหม่ 1/2566 (27 ต.ค.66)
27-10-66 - กิจกรรม มอบเกียรติบัตร เด็กดีศรี ร.ว. 1/2566 (27 ต.ค.66)

New
ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
20-09-65 - กิจกรรม ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา อำเภอบ้านตาขุน (20 ก.ย.65) (12 ก.ย.65)
12-09-65 - กิจกรรม มอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (12 ก.ย.65)
09-09-65 - กิจกรรม ฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (8-9 ก.ย.65)
26-08-65 - กิจกรรมแข่งกรีฑารัชชเกมส์สานสัมพันธ์ 2022 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (26 ส.ค.65)
19-08-65 - กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่วิถีผู้นำ (19 ส.ค 65) (26 ส.ค.65)
04-08-65 - กิจกรรม ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่1-3 ประจำปี 2565 (04 ส.ค. 2565)
02-08-65 - กิจกรรม สอบกลางภาค 1/2565 (2-3 ส.ค. 2565)
28-07-65 - กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.2565)
28-06-65 - กิจกรรมวันเฉลืมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสา (28 ก.ค. 2565
27-07-65 - กิจกรรม วงโยธวาทิตโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เล่นงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านพัฒนา (27 ก.ค. 2565
26-07-65 - กิจกรรม โครงการมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา (27 ก.ค. 2565)
26-07-65 - กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้มงล (26 ก.ค. 2565)
26-06-65 - กิจกรรม รณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง (26 มิ.ย 2565)
25-07-65 - กิจกรรม โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565(25 ก.ค. 2565)
22-07-65 - กิจกรรมต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม รอง ผอ.จิราพร บุญเหลือ (22 ก.ค. 2565)

12-07-65 - กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดไกรสรเขตราราม (12 ก.ค. 2565)
12-07-65 - กิจกรรม โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัว (12 ก.ค. 2565)
12-07-65 - กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน (12 ก.ค. 2565)
01-07-65 - กิจกรรม วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ( 01 ก.ค. 2565)
26-06-65 - กิจกรรม มอบเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย 2565
07-07-65 - กิจกรรม การปรับปรุงแผนด้านพลังงานของโรงเรียนและสนับสนุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงานสนับสนุน (7 ก.ค. 2565)
05-07-65 - กิจกรรม ฉีดวัคซีนนักเรียน ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (5 ก.ค. 2565)
26-06-65 - กิจกรรม มอบเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2565
)
21-06-65 - กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (21 มิ.ย. 2565)
16-06-65- กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 (16 มิ.ย. 2565)
16-06-65- กิจกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565 (16 มิ.ย. 2565)
12-06-65 - กิจกรรม Amazing thailand bike ride 2022 (12 มิ.ย. 2565)
03-06-65 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ว่า การอำเภอบ้านตาขุน (03 มิ.ย. 2565)
02-06-65 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถ่ายทอดพระกรณีกรณียกิจ(02 มิ.ย. 2565)

02-06-65 - กิจกรรมวันเฉลืมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสา (02 มิ.ย. 2565)
09-06-65 - กิจกรรม โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น ณ ศาลา หมู่5 ต.เขาพัง (09 มิ.ย. 2565)
09-06-65 - กิจกรรม โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น ณ ศาลา หมู่5 ต.เขาพัง (09 มิ.ย. 2565)
03-06-65 - กิจกรรมวันเฉลืมพระชนมพรรษา (03 มิ.ย. 2565
26-06-65 - กิจกรรม มอบเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2565)
22-05-65 - กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ(22 พ.ค. 2565)
20-05-65 - กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ม.2,3,5,6 (20 พ.ค. 2565)
19-05-65 - กิจกรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียน (19 พ.ค. 2565)
19-05-65 - กิจกรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียน (19 พ.ค. 2565)
16-05-65 - ตารางเรียน 1/2565 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (16 พ.ค. 2565)
16-05-65 - กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ม.1,4 (16 พ.ค. 2565)


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
06-04-65 - กิจกรรม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน ศรร.(06 เม.ย. 2565)
01-04-65 -กิจกรรม งานทุนการศึกษา (1 เม.ย. 2565 )
25-03-65 -กิจกรรม ประชุมทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2565 (25 มี.ค.2565)
24-03-65 -กิจกรรม ประเมิน ผู้อำนวยการ (24 มี.ค.2565)
16-03-65 -กิจกรรม รับครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ งบครุภันฑ์ 2565 จำนวน 61 ชุด (16 มี.ค.2565)
07-03-65 -กิจกรรม รับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย/รับมอบหนังสือ (07มี.ค.2565)
25-02-65 -กิจกรรม ศรร.น้ำรอบวิทยา ศึกษาดูงาน(25 ก.พ. 2565)
25-02-65 -กิจกรรม ศรร.ควรสุบรรณวิทยา ศึกษาดูงาน(25 ก.พ. 2565)
15-02-65 -กิจกรรม วันวิภาวดี/โครงการจิตอาสาพระราชทาน (15ก.พ.2565)
14-02-65 -กิจกรรม มอบเงิน กสศ. 2/2564 และรับเงิน เยียวยา Covid-19 (04ก.พ.2565)
13-02-65 -กิจกรรม o-net ปีการศึกษา 2564(13ก.พ.2565)
10-02-65 -กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (10ก.พ.2565)
01-02-65 -ฉีดวัคซีน แจกหน้ากากอนามัยนักเรียน (01ก.พ.2565)
30-12-64 -กิจกรรม ส่งท้ายปี2564 ยินดีต้อนรับปี 2565 (30ธ.ค.2564)
22-12-64 -กิจกรรม ตรวจความดันและน้ำตาลในเลือด (22ธ.ค.2564)
20-12-64 -กิจรรม แนะแนวจากหน่วยงานภายนอก (20ธ.ค.2564)
02-12-64 -กิจกรรม ประชุม/รับนโยบายของปีงบประมาณ 2566 (2ธ.ค.2564)
25-11-64 -กิจกรรม ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร (25พ.ย.2564)
16-11-64 -กิจกรรม ฉีดวัคซีนนักเรียน (16พ.ย.2564)
15-11-64 -กิจกรรม ประชุมบุคลากร (15พ.ย.2564)
12-11-64 -กิจกรรม รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 (12พ.ย.2564)
10-11-64 -กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 (10พ.ย.2564)
08-11-64 -กิจกรรม แสดงความยินดี อ.ชญานิน คมพจน์ เนื่องจากย้ายดำรงตำแหน่ง รร.สุราษฎร์พิทยา2 (8พ.ย.2564)
01-11-64 -ตารางเรียน-ตารางสอน 2/2564 (01พ.ย.2564)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
17-09-64 -กิจกรรม รับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทุนละ1,500บาท จำนวน16ทุน( 17 ก.ย.2564) )
15-09-64 -กิจกรรม รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ทุนละ2000บาท จำนวน2ทุน( 15 ก.ย.2564) )
09-09-64 -กิจกรรม รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา ทุนละ3,000บาท จำนวน9ทุน( 9 ก.ย.2564) )
08-08-64 -กิจกรรม จ่ายเงินเยียวยา โครงการช่วยเหลือบรรเทาด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19 คนละ2,000บาท จำนวน181คน( 8 ก.ย.2564) )
25-08-64 -กิจกรรม ปรุะชุมผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียน แจ้งเวลาเรียน การส่งงาน และ คะแนนเก็บ Online (25 ส.ค. 2564 )
23-08-64 -กิจกรรม สรุุปรายงานการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ 1มิ.ย.2564 - สอบกลางภาค 1/2564 Online (23 ส.ค. 2564 )
23-08-64 -กิจกรรม อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในว้ยรุ่น Online (23 ส.ค. 2564)
20-08-64 -กิจกรรม อบรมแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา Online (20 ส.ค. 2564)
20-08-64 -กิจกรรม อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Online (20 ส.ค. 2564)
23-06-64-กิจกรรม นิเทศการเรียนการสอน Online (23 มิ.ย. 2564)
11-06-64-กิจกรรม นิเทศการเรียนการสอน Online (08-11 มิ.ย. 2564)
10-05-64-กิจกรรม ประชุมบุคลากร Online (10 พ.ค. 2564)

29-04-64-กิจกรรม ประชุมบุคลากร Online (29 เม.ย. 2564)
ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
17-03-64-กิจกรรม ทดสอบวิชาลกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
12-03-64-กิจกรรม ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาศึกษาดูงาน การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
11-03-64-กิจกรรม ต้อนรับครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
30-12-63-กิจกรรม มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
29-12-63-กิจกรรม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
28-12-63-กิจกรรม วันทำความสะอาด Big cleaning day.
25-12-63-กิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
09-12-63-กิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ส่วนภูมิภาค

22-09-63-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563
ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22-09-63-กิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย์ กับสังคมไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904
26,27-08-63-กิจกรรม ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563
27-08-63-กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
25-08-63-กิจกรรม รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
25-08-63-กิจกรรม ชุมชนสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล
07-08-63-กิจกรรม รับทุนจากบริษทแพภูตะวัน
23-07-63-กิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
23-07-63-กิจกรรม ตำรวจให้ความรู้นักเรียน
23-07-63-กิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกประธาน ปีการศึกษา 2563
08-07-63-กิจกรรม นิเทศติดตาม สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จาก สพม.เขต11
25-06-63-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
25-06-63-กิจกรรม พ่นหมอกควันในสถานศึกษาเตรียมการก่อนเปิดเรียน " รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร "
19-06-63-กิจกรรม ต้อนรับ ผอ.จิรพรรณ์ มุกดารัตน์
05-06-63-กิจกรรม ประชุมครู โดย ผอ.จิรพรรณ์ มุกดารัตน์
02-06-63-กิจกรรม ส่ง ผอ.ย้ายรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี
01-06-63-กิจกรรม ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์2ท่อน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
21-05-63-กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
19-05-63-กิจกรรมกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียนขณะเรียนทางไกล ร่วมกับ สพม.เขต11
18-05-63-กิจกรรม ประชุมบุคลากร
14-05-63-กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน เตรียมความพร้อมเรียนทางไกล ช่วง COVID-19
12-05-63-กิจกรรม ประชุมทางไกลบุคลากรโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
12-05-63-กิจกรรม ประชุมทางไกล วิชาการ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
20-02-63-กิจกรรม Open house โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
16-01-63-กิจกรรม วันครู ปี2563 เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบ้านตาขุน

14-01-63-กิจกรรม ต้อนรับการเรียนรู้สภาพจริง ก่อนดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

11-01-63-กิจกรรม ออกบูธวันเด็ก ปี2563 ณ เขื่อนรัชชประภา
27-12-62-กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

11-12-62-กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
26-11-62-กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ประธานโดย ว่าที่ ร.อ. ภูพยงค์ คงชนะ
25-11-62-กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประธานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562
11-07-62-กิจกรรม กีฬาอำเภอ ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม "วันที่11-12 ก.ค. 2562"(11 ก.ค. 2562)
04-07-62-กิจกรรม รับทุนการศึกษาจาก แพปลาเจ้อ้อย รวมเงิน 20,000บาท (04 ก.ค. 2562)
04-07-62-กิจกรรม รับทุนการศึกษาจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ทีปะปาล และคณะ รวมเงิน 7,000บาท (04 ก.ค. 2562)
04-07-62-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562 (04 ก.ค. 2562)
04-07-62-กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (04 ก.ค. 2562)
04-07-62- กิจกรรม นักเรียน ชมรมภาพยนตร์สั้น ฝึกหัดถ่ายภาพ(04 ก.ค. 2562)
03-07-62-กิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม "ถ่ายภาพโดย คนสร้างภาพ สุราษฎร์" (03 ก.ค. 2562)
03-07-62-กิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม "ถ่ายภาพโดย นักเรียน" (03 ก.ค. 2562)
02-07-62-กิจกรรม ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง (02 ก.ค. 2562)
01-07-62-กิจกรรม ผอ.เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ(01 ก.ค. 2562)
01-07-62-กิจกรรม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี(01 ก.ค. 2562)

28-06-62-กิจกรรม เลือกประธานนักเรียน (28 มิ.ย. 2562)
28-06-62-กิจกรรม ซักซ้อมพิธีสวนสนามลูกเสือ ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม(28 มิ.ย. 2562)

26-06-62-กิจกรรม รณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2562)
26-06-62-กิจกรรม ผู้บริหารอบรมจัดทำคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ (26-28 มิ.ย. 2562)
24-06-62-กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม - ขบวนพาเหรด และพิธีเปิด(24มิ.ย.2562)
24-06-62-กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม - การแข่งกรีฑา และการมอบเหรียญ(24มิ.ย.2562)

19-06-62-กิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (19 มิ.ย. 2562)
15-06-62-กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน (15-20 มิ.ย. 2562)
14-06-62-กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ ว่ายน้ำเอาชีวิตรอด กับ ทต.บ้านเชี่ยวหลาน(14-15 มิ.ย. 2562)
12-06-62-กิจกรรม ตรวจสารเสพติด 100% จากเจ้าหน้าที่ ในอำเภอบ้านตาขุน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า (12 มิ.ย. 2562)
07-06-62-กิจกรรม ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (07 มิ.ย. 2562)
19-06-62-กิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (19 มิ.ย. 2562)
27-05-62-กิจกรรม กาแฟสัมพันธ์สัญจร อ.บ้านตาขุน ประจำเดือน พฤษภาคม (27 พ.ค. 2562)
21-05-62-กิจกรรม เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธาน(21 พ.ค. 2562)
09-05-62กิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษารับโล่เกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น (09 พ.ค. 2562)
08-05-64-กิจกรรม เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา2562(08-10 พ.ค. 2562)
08-05-62-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ปีการศึกษา2562(08 พ.ค. 2562)

06-05-62-กิจกรรม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีราชาพิเษกในหลวงรัชกาลที่10(06 พ.ค. 2562)
20-04-62-กิจกรรม อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ATC ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม(20-26 เม.ย. 2562)
04-04-2562-กิจกรรม มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (4 เม.ย. 2562)
01-04-62-กิจกรรม อบรมเจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา "พสน." (1-3 เม.ย. 2562)

ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29-03-62-กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และ รับประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 (29 มี.ค. 2562)
22-03-62-กิจกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร (22 มี.ค. 2562)
19-03-62-กิจกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบ้านมหาศรีราชา จ.ชลบุรี (19 มี.ค. 2562)

08-03-62-กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ณ สวนป่ารัชชประภา เขื่อนรัชชประภา(8-10 มี.ค. 2562)
08-03-62-กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ม.2-ม.-3 ณ เกาะนกเภา อ.ดอนสัก (8-10 มี.ค. 2562)
08-03-62-กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ของนักเรียน ม.5 (8-10 มี.ค. 2562)
28-02-62-กิจกรรม เปิดเรือน เยือนรัชชประภาวิทยาคม Open House 2019 (28 ก.พ. 2562)
15-02-62-กิจกรรม สอบชิงทุนเรียนต่อ ป.ตรี วิศวกรรมศาตร์ ที่ประเทศจีน "ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน "(15 ก.พ. 2562)
13-02-62-กิจกรรม ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่ง เชี่ยวหลานคัพ ครั้งที่8 (13-28 ก.พ. 2562)
13-02-62-กิจกรรม สอบปลายภาคเรียน 2/2561 ห้อง ม.6/1และ ม.6/2 (12-13 ก.พ. 2562)
30-01-62-บริษัทศิลาชัยสุราษฎร์ จำจัด อนุเคราะห์หินจำนวน 140 ตัน เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายในโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
29-02-62-กิจกรรม สอบปฏิบัติรอบสุดท้ายเพื่อไปชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ที่ USA (30 ม.ค. 2562
)
25-01-62-กิจกรรม ลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี (21-25 ม.ค. 2562)
23-01-62-กิจกรรม ลานดนตรี (ชมนุมดนตรีโฟล์คซอง และ ชุมนุมภาพยนตร์สั้น) ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (23 ม.ค. 2562)
22-01-62-กิจกรรม สอบ PISA ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (22 ม.ค. 2562)
16-01-62-กิจกรรม วันครู อำเภอบ้านตาขุน (รูปภาพ กิจกรรม ภาคเช้า และ ภาคบ่าย (16-01-62)

12-01-62-กิจกรรม นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้เข้านั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ธรรมเนียบรัฐบาล (12 ม.ค. 2562)
12-01-62-กิจกรรม จัดบูธแจกของรางวัลให้กับเด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เขื่อนรัชชประภา (12 ม.ค. 2562)
12-01-62-กิจกรรม ชุดการแสดง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เขื่อนรัชชประภา (12 ม.ค. 2562)
08-01-62-กิจกรรม แข่งศิลปหัตกรรมระดับชาติ ณ ภาคใต้ จ.ตรัง (08 ม.ค. 2562)
04-01-62-กิจกรรม สอบคัดเลือกเพื่อไปชุมนุมลูกเสือโลก ที่ USA (04 ม.ค. 2562)
28-12-61-กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน (28 ธ.ค. 2561)
27-12-61-กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (27 ธ.ค. 2561)
27-12-61-กิจกรรม เล่นเกมของนักเรียน ในโอกาส ปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (27 ธ.ค. 2561)
27-12-61-กิจกรรม การแสดงของนักเรียน ในโอกาส ปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (27 ธ.ค. 2561)
27-12-61-กิจกรรม แลกของขวัญ ในโอกาส ปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (27 ธ.ค. 2561)

27-12-61-กิจกรรม อบรมเยาวชนนำเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย อบจ. ณ โรงแรมแก้วสมุย (27-28 ธ.ค. 2561)
21-12-61 กิจกรรม บริษัท DECADE มอบทุนสนับสนุการศึกษาฯ ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (21 ธ.ค. 2561)
21-12-61-กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ศึกษาดูงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (21 ธ.ค. 2561)
21-12-61-กิจกรรม นันทนาการ และกิจกรรมยามว่าง หลังสอบเสร็จ ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (21 ธ.ค. 2561)
21-12-61-กิจกรรม ขอวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดทวิศึกษาสาขาการท่องเที่ยว(ปวช.) (20 ธ.ค. 2561)
19-12-61-กิจกรรม นักเรียนออกให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนในชุมชน (18-19 ธ.ค. 2561)
18-12-61-กิจกรรม ทดสอบกลางภาค 2/2561 (18-20 ธ.ค. 2561)
12-12-61-กิจกรรม ประเมินโรงเรียนเศษฐกิจพอเพียง (12 ธ.ค. 2561)
10-12-61-กิจกรรม ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล DMC 2/2561(10 ธ.ค. 2561)
07-12-61-กิจกรรม รับโล่รางวัล ผู้กับกำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น (07 ธ.ค. 2561)
03-12-61-กิจกรรม ฟุตบอลประเพณี รัชชประภา ต้านยาเสพติด (03 ธ.ค. 2561)
01-12-61-กิจกรรม รับรางวัลลูกเสือโลก (SWA) (01 ธ.ค. 2561)
29-11-61-กิจกรรม สอบนักธรรมศึกษา ระดับมัธยม นักธรรม ตรี โท เอก ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (29 พ.ย. 2561)
28-11-61-กิจกรรม ถวายพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
28-11-61-กิจกรรม ถวายพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
28-11-61-กิจกรรม บริจาคโลหิต (28 พ.ย. 2561)
27-11-61-กิจกรรม ชาวสุราษฎร์ร่วมใจ ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน (27 พ.ย. 61)
27-11-61-กิจกรรม แนะแนวศึกษาต่อจาก มหาวิทยาลัยศรีประทุม(27 พ.ย. 2561)
25-11-61-กิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมส่ง กองลูกเสือเกียรติยศเข้าร่วมพิธี (25 พ.ย.61)
21-11-61-กิจกรรม รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET พัฒนา 3 ปีต่อเนื่อง(21 พ.ย. 2561)
14-11-61-รูปภาพ เก็บเกี่ยวความสุขแห่งการเรียนรู้ กลางเดือน พฤศจิกายน (ที่นี่ ร.ว.)
05-11-61-กิจกรรม พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่13- พ.ย. 2561
05-11-61-กิจกรรม พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่13- พ.ย. 2561
06-11-61-กิจกรรม เขื่อนรัชชประภาส่งกำลังคนมาช่วยตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
05-11-61-กิจกรรม ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ วันที่5-12- พ.ย. 2561
02-11-61-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
01-11-61-กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23-10-61-กิจกรรม ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) ระหว่างวันที่ 23 -29 ต.ค. 2561.

วีดีโอ กิจกรรม

03-11-63- นายจรุง กัณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ จัดการเรียนรู้
16-09-63-โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สรุุปผลงานปีการศึกษา2563 ผอ.จิรพรรณ์ มุกดารัตน์
24-08-63-Bag man ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกTSC
07-08-63-วีดีโอรับทุนการศึกษาจากบริษัทแพภูตะวัน จำกัด
08-06-63-วีดีโอด้วยรักและผูกพัน ผอ. ภูพยงค์ คงชนะ
02-06-63-วีดีโอแนะนำผอ.ภูพยงค์ คงชนะ ย้ายไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี วันที่ 02 06 63
28-02-63-วีดีโอสรุุปผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา2562 ประชุมผู้บริหาร 28 ก.พ. 2563
14-01-63-วีดีโอโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ต้อนรับการเรียนรู้สภาพจริง ว่าที่ รอง ผอ.เขต 14 ก.พ. 2563
08-01-63-วีดีโอภาพยนตร์สั้นเรื่องไม้เก่า ปี2562ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 08 ม.ค. 2563
08-01-63-วีดีโอนำเสนอก่อนฉายภาพยนตร์สั้นเรื่องไม้เก่า ปี2562ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 08 ม.ค. 2563
28-11-62-วีดีโอ แนะนำประวัติโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมและบุคลากรโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
18-10-62-วีดีโอ ถอดประสบการณ์ ชีวิตต่างแดน คณะลูกเสือไทยในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือโลก ที่ รัฐเวสเวอร์จิเนียร์ USA
08-07-62-วีดีโอ เพลงมารช์ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
04-07-62-วีดีโอ กิจกรรมแนะนำโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1-2562
01-03-62-วีดีโอ กิจกรรม เปิดบ้าน เยือนรัชชประภาวิทยาคม Open House 2019
01-03-62-วีดีโอ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
19-02-62-วีดีโอ กิจกรรมแนะนำโรงเรียน แนะแนวศึกษาต่อ

23-01-62-วีดีโอ กิจกรรมลานดนตรีสด เวลาว่าง วันที่ 23-01-62 (ชุด ม.2)
23-01-62-วีดีโอ กิจกรรมลานดนตรีสด เวลาว่าง วันที่ 23-01-62 (ชุด ม.6 อดิศร นพภา)
23-01-62-วีดีโอ กิจกรรมลานดนตรีสด เวลาว่าง วันที่ 23-01-62 (ชุด ม.6 สราวุธ วัญญา)

23-01-62-วีดีโอ กิจกรรมลานดนตรีสด เวลาว่าง วันที่ 23-01-62 (ชุด ม.3)
21-12-61-วีดีโอ กิจกรรมยามว่าง "ดนตรี บทเพลง ไม่ผิดหรอกเธอ ณ รัชชประภา " โดย อดิศร นพภา
21-12-61-วีดีโอ กิจกรรมยามว่าง "ดนตรี บทเพลง เชือกวิเศษ ณ รัชชประภา " โดย สราวุธ วัญญา
19-11-61-วีดีโอ ประมวลกิจกรรมฝึก นศท. วันที่ 5-20 พ.ย. 2561 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
วีดีโอ นักร้องวงเชี่ยวหลาน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โดย madeaw มะเดี่ยว Let 's go เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย. 2018

แนะนำโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2018
บทสัมภาษณ์การขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2018
ประเมินการปฏิบัติงาน ผอ. โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 25 มี.ค. 2018
แนะนำโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 2018
ลูกเสือเนตรนารีเดินเท้าจากใต้ 700 กม.เข้าถวายสักการะ ร.9 | ข่าวช่อง 8 เผยแพร่เมื่อ 17 ต.ค. 2017
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 10 ต.ค. 2017
ลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ โดย อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ เผยแพร่เมื่อ 3 ต.ค. 2017
พิธีเปิดโครงการลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ ร.๙ โดย Piyathida Sangkaew เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2017
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ลูกเสือเดินทางไกล ถวายสักการะพระบรมศพ โดย ประภัทร ศึกเสือ เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2017
Thai PBS แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย (25 ต.ค. 60 โดย อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ เผยแพร่เมื่อ 5 พ.ย. 2017
คลิประวัติศาสตร์ รร.รัชชประภาวิทยาคม ถวายอาลัย/รร.รัชชประภาวิทยาคม โดย Sornruk Palamethakul เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ย. 2016


 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ตั้งอยู่ใกล้สามแยก เขื่อนรัชชประภา   อ.บ้านตาขุน   จ.สราษฎร์ธานี เขตพื้นที่รับผิดชอบ ทำความสะอาด โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

QR Code เว็บไซต์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
คำสั่งโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ขอจดโดเมนเนมภายใต้ชื่อ www.rajjaprabha.ac.th และเริ่มทำการพัฒนา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน และระบบการจัดการศึกษา
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการ ศึกษาดูงาน สถานศึกษาสีขาว ของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ตั้งอยู่ใกล้สามแยก เขื่อนรัชชประภา   อ.บ้านตาขุน   จ.สราษฎร์ธานี คลิกชมรูปภาพโดยรวม(21/12/2561)


บริการเอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


   
  

 

Untitled Document โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
ที่ตั้ง 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
พัฒนาเว็บไซต์ โดย ภูมิพัฒน์ สุขอุ่น pumipat.s71@gmail.com