นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์

ผอ.โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสุทธิ เพ็งจันทร์
 


 
 
 
ข้อมูลสถิติเข้าชมเว็บไซต์  โรงเรียนรัชชประภา ผู้ชม 0177272
วันที่ เริ่มใช้งาน
1วันที่ 01/11/2561ๅ1
วันที่ ปรับปรุง
วันที่ 12/01/2562

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เว็บไซต์น่าสนใจ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กบข.
  สกศค.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพท.สฎ.เขต 1
  สพท.สฎ.เขต 2
  สพท.สฎ.เขต 3
  สพม.เขต 11
  ติดตามสอบ(O-NET)
  สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน
 
.

 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  สพม.เขต11  ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม   ที่ตั้ง 383 หมู่ที่5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร) www.rajjaprabha.ac.th
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เริ่มเรียน Online ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
 
 


คลิกดูกลุ่ม ตารางเรียน Online วันที่ 1-25 มิถุนายน 2564
เปิดเรียนปกติ ที่โรงเรียน (Onsite) วันที่ 28 มิถุนายน 2564

คลิกดูกลุ่ม ตารางเรียน Online วันที่ 1-25 มิถุนายน 2564

สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้รวบรวม สารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 คลิกดูที่นี่


ประกาศทางราชการ / หนังสือราชการประชาสัมพันธ์
64-01-14-n05 แจ้งเปิดเรียน ตั้งแต่ 19 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป-ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
64-01-08-n04 แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
64-01-07-n03 แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
64-01-04-n02 ประกาศปิดด้วยเหตุพิเศษ-โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
64-01-04-n01 แจ้งปิดสถานศึกษา ตั้งแต่ 5-18 ม.ค. 2564-ศึกษาธืการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงเรียนรัชชประภา ตั้งอยู่ใกล้ก้บ สามแยก เขื่อนรัชชประภาประกาศ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563-ฉบับที่ 4/2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2563-ฉบับที่ 3/2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ประกาศ ณ วันที่ 4 มี.ค. 2563-ฉบับที่ 2/2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563-ฉบับที่ 1/2563
ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
17-03-64-กิจกรรม ทดสอบวิชาลกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
12-03-64-กิจกรรม ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาศึกษาดูงาน การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
11-03-64-กิจกรรม ต้อนรับครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
30-12-63-กิจกรรม มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
29-12-63-กิจกรรม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
28-12-63-กิจกรรม วันทำความสะอาด Big cleaning day.
25-12-63-กิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
09-12-63-กิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ส่วนภูมิภาค

22-09-63-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563
ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22-09-63-กิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย์ กับสังคมไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904
26,27-08-63-กิจกรรม ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563
27-08-63-กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
25-08-63-กิจกรรม รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
25-08-63-กิจกรรม ชุมชนสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล
07-08-63-กิจกรรม รับทุนจากบริษทแพภูตะวัน
23-07-63-กิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
23-07-63-กิจกรรม ตำรวจให้ความรู้นักเรียน
23-07-63-กิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกประธาน ปีการศึกษา 2563
08-07-63-กิจกรรม นิเทศติดตาม สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จาก สพม.เขต11
25-06-63-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
25-06-63-กิจกรรม พ่