Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

ตารางเรียน / ตารางสอน ปีการศึกษา 2563โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
  ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563   
ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 คลิกดู  
ตารางสอนสำหรับ ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563 คลิกดู  
     
     
  ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563   
ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563(ปรับปรุง 13 ก.ค.2563) คลิกดู  
ตารางสอนสำหรับ ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563(ปรับปรุง 13 ก.ค.2563) คลิกดูู