Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

กิจกรรมวันครู 2562 ของ อำเภอบ้านตาขุน (Update 17-01-2562)

วันครู 2562 อำเภอบ้านตาขุน รูปภาพ กิจกรรม ภาคเช้า ที่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จำนวน 1,359 รูปภาพ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ดังนี้ คลิกชมรูปภาพได้ที่นี่
วันครู 2562 อำเภอบ้านตาขุน
รูปภาพ กิจกรรม ภาคบ่าย ที่สวนสาธารณะป่าชมพู่น้ำ จำนวน 667 รูปภาพ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ดังนี้ คลิกชมรูปภาพได้ที่นี่
  หมายเหตุ ไฟล์รูปภาพ ขนาดเต็ม ที่ไม่ได้ย่อขนาด สามารถติดต่อ เฟส : Pumipat Sookoun

วิธีการ ดาว์นโหลดรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปภาพ ที่ต้องการ โดยเลือกดูทีละหน้า 1 หน้า มี 12 รูปภาพขั้นตอนที่ 2
คลิกเข้าดูภาพ ฉบับร่าง แบบหยาบๆ ว่าเป็นภาพที่ต้องต้องการหรือไม่


ขั้นตอนที่ 3
คลิกขวาบนรูปภาพ ที่ต้องการดาวน์โหลด เลือกบันทึกรูปภาพเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เลือกดาวน์โหลด ลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่