นางกัญจนา สมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกริชนาฏ สมพงษ์

รอง ผอ.โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายสุทธิ เพ็งจันทร์


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลสถิติเข้าชมเว็บไซต์  โรงเรียนรัชชประภา ผู้ชม ปี2566 00125750
วันที่ เริ่มใช้งาน
1วันที่ 01/11/2561ๅ1
วันที่ ปรับปรุง
วันที่ 10/05/2566

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เว็บไซต์น่าสนใจ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กบข.
  สกศค.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพท.สฎ.เขต 1
  สพท.สฎ.เขต 2
  สพท.สฎ.เขต 3
  สพม.สฎชพ.
  ติดตามสอบ(O-NET)
  สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน
 
.

ออกแบบและพัฒนาโดย
นายภูมิพัฒน์ สุขอุ่น
pumipat.s71@gmail.com

-
 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  สพม.เขต11  ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม   ที่ตั้ง 383 หมู่ที่5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร) www.rajjaprabha.ac.th
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
  เผยแพร่ผลงานวิขาการ
 คณะผู้บริหาร คณะบุคลากร และคณะนักเรียน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คลิกที่นี่ เพื่อชมรูปเล่มนวตกรรม แบบ PDFห้องปฏิบัติงานสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ระบบแจ้งเหตุ
สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น
ศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ

ระบบแจ้งเหตุ
สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น
ศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ


 โรงเรียนรัชชประภา ตั้งอยู่ใกล้ก้บ สามแยก เขื่อนรัชชประภาประกาศ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563-ฉบับที่ 4/2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2563-ฉบับที่ 3/2563

ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
27-10-66 - กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (27 ต.ค.66)
27-10-66 - กิจกรรม มอบทุนการศึกษา กลุ่มใหม่ 1/2566 (27 ต.ค.66)
27-10-66 - กิจกรรม มอบเกียรติบัตร เด็กดีศรี ร.ว. 1/2566 (27 ต.ค.66)

New
ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
20-09-65 - กิจกรรม ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา อำเภอบ้านตาขุน (20 ก.ย.65) (12 ก.ย.65)
12-09-65 - กิจกรรม มอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (12 ก.ย.65)
09-09-65 - กิจกรรม ฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (8-9 ก.ย.65)
26-08-65 - กิจกรรมแข่งกรีฑารัชชเกมส์สานสัมพันธ์ 2022 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (26 ส.ค.65)
19-08-65 - กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่วิถีผู้นำ (19 ส.ค 65) (26 ส.ค.65)
04-08-65 - กิจกรรม ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่1-3 ประจำปี 2565 (04 ส.ค. 2565)
02-08-65 - กิจกรรม สอบกลางภาค 1/2565 (2-3 ส.ค. 2565)
28-07-65 - กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.2565)
28-06-65 - กิจกรรมวันเฉลืมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสา (28 ก.ค. 2565
27-07-65 - กิจกรรม วงโยธวาทิตโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เล่นงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านพัฒนา (27 ก.ค. 2565
26-07-65 - กิจกรรม โครงการมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา (27 ก.ค. 2565)
26-07-65 - กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้มงล (26 ก.ค. 2565)
26-06-65 - กิจกรรม รณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง (26 มิ.ย 2565)
25-07-65 - กิจกรรม โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565(25 ก.ค. 2565)
22-07-65 - กิจกรรมต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม รอง ผอ.จิราพร บุญเหลือ (22 ก.ค. 2565)

12-07-65 - กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดไกรสรเขตราราม (12 ก.ค. 2565)
12-07-65 - กิจกรรม โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัว (12 ก.ค. 2565)
12-07-65 - กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน (12 ก.ค. 2565)
01-07-65 - กิจกรรม วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ( 01 ก.ค. 2565)
26-06-65 - กิจกรรม มอบเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย 2565
07-07-65 - กิจกรรม การปรับปรุงแผนด้านพลังงานของโรงเรียนและสนับสนุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงานสนับสนุน (7 ก.ค. 2565)
05-07-65 - กิจกรรม ฉีดวัคซีนนักเรียน ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (5 ก.ค. 2565)
26-06-65 - กิจกรรม มอบเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2565
)
21-06-65 - กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (21 มิ.ย. 2565)
16-06-65- กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 (16 มิ.ย. 2565)
16-06-65- กิจกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565 (16 มิ.ย. 2565)
12-06-65 - กิจกรรม Amazing thailand bike ride 2022 (12 มิ.ย. 2565)
03-06-65 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ว่า การอำเภอบ้านตาขุน (03 มิ.ย. 2565)
02-06-65 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถ่ายทอดพระกรณีกรณียกิจ(02 มิ.ย. 2565)

02-06-65 - กิจกรรมวันเฉลืมพระชนมพรรษา กิจกรรมจิตอาสา (02 มิ.ย. 2565)
09-06-65 - กิจกรรม โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น ณ ศาลา หมู่5 ต.เขาพัง (09 มิ.ย. 2565)
09-06-65 - กิจกรรม โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น ณ ศาลา หมู่5 ต.เขาพัง (09 มิ.ย. 2565)
03-06-65 - กิจกรรมวันเฉลืมพระชนมพรรษา (03 มิ.ย. 2565
26-06-65 - กิจกรรม มอบเกียรติบัตรวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2565)
22-05-65 - กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ(22 พ.ค. 2565)
20-05-65 - กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ม.2,3,5,6 (20 พ.ค. 2565)
19-05-65 - กิจกรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียน (19 พ.ค. 2565)
19-05-65 - กิจกรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียน (19 พ.ค. 2565)
16-05-65 - ตารางเรียน 1/2565 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (16 พ.ค. 2565)
16-05-65 - กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ม.1,4 (16 พ.ค. 2565)


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
06-04-65 - กิจกรรม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน ศรร.(06 เม.ย. 2565)
01-04-65 -กิจกรรม งานทุนการศึกษา (1 เม.ย. 2565 )
25-03-65 -กิจกรรม ประชุมทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2565 (25 มี.ค.2565)
24-03-65 -กิจกรรม ประเมิน ผู้อำนวยการ (24 มี.ค.2565)
16-03-65 -กิจกรรม รับครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ งบครุภันฑ์ 2565 จำนวน 61 ชุด (16 มี.ค.2565)
07-03-65 -กิจกรรม รับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย/รับมอบหนังสือ (07มี.ค.2565)
25-02-65 -กิจกรรม ศรร.น้ำรอบวิทยา ศึกษาดูงาน(25 ก.พ. 2565)
25-02-65 -กิจกรรม ศรร.ควรสุบรรณวิทยา ศึกษาดูงาน(25 ก.พ. 2565)
15-02-65 -กิจกรรม วันวิภาวดี/โครงการจิตอาสาพระราชทาน (15ก.พ.2565)
14-02-65 -กิจกรรม มอบเงิน กสศ. 2/2564 และรับเงิน เยียวยา Covid-19 (04ก.พ.2565)
13-02-65 -กิจกรรม o-net ปีการศึกษา 2564(13ก.พ.2565)
10-02-65 -กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (10ก.พ.2565)
01-02-65 -ฉีดวัคซีน แจกหน้ากากอนามัยนักเรียน (01ก.พ.2565)
30-12-64 -กิจกรรม ส่งท้ายปี2564 ยินดีต้อนรับปี 2565 (30ธ.ค.2564)
22-12-64 -กิจกรรม ตรวจความดันและน้ำตาลในเลือด (22ธ.ค.2564)
20-12-64 -กิจรรม แนะแนวจากหน่วยงานภายนอก (20ธ.ค.2564)
02-12-64 -กิจกรรม ประชุม/รับนโยบายของปีงบประมาณ 2566 (2ธ.ค.2564)
25-11-64 -กิจกรรม ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร (25พ.ย.2564)
16-11-64 -กิจกรรม ฉีดวัคซีนนักเรียน (16พ.ย.2564)
15-11-64 -กิจกรรม ประชุมบุคลากร (15พ.ย.2564)
12-11-64 -กิจกรรม รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 (12พ.ย.2564)
10-11-64 -กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 (10พ.ย.2564)
08-11-64 -กิจกรรม แสดงความยินดี อ.ชญานิน คมพจน์ เนื่องจากย้ายดำรงตำแหน่ง รร.สุราษฎร์พิทยา2 (8พ.ย.2564)
01-11-64 -ตารางเรียน-ตารางสอน 2/2564 (01พ.ย.2564)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
17-09-64 -กิจกรรม รับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทุนละ1,500บาท จำนวน16ทุน( 17 ก.ย.2564) )
15-09-64 -กิจกรรม รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ทุนละ2000บาท จำนวน2ทุน( 15 ก.ย.2564) )
09-09-64 -กิจกรรม รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา ทุนละ3,000บาท จำนวน9ทุน( 9 ก.ย.2564) )
08-08-64 -กิจกรรม จ่ายเงินเยียวยา โครงการช่วยเหลือบรรเทาด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19 คนละ2,000บาท จำนวน181คน( 8 ก.ย.2564) )
25-08-64 -กิจกรรม ปรุะชุมผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียน แจ้งเวลาเรียน การส่งงาน และ คะแนนเก็บ Online (25 ส.ค. 2564 )
23-08-64 -กิจกรรม สรุุปรายงานการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ 1มิ.ย.2564 - สอบกลางภาค 1/2564 Online (23 ส.ค. 2564 )
23-08-64 -กิจกรรม อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในว้ยรุ่น Online (23 ส.ค. 2564)
20-08-64 -กิจกรรม อบรมแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา Online (20 ส.ค. 2564)
20-08-64 -กิจกรรม อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Online (20 ส.ค. 2564)
23-06-64-กิจกรรม นิเทศการเรียนการสอน Online (23 มิ.ย. 2564)
11-06-64-กิจกรรม นิเทศการเรียนการสอน Online (08-11 มิ.ย. 2564)
10-05-64-กิจกรรม ประชุมบุคลากร Online (10 พ.ค. 2564)

29-04-64-กิจกรรม ประชุมบุคลากร Online (29 เม.ย. 2564)
ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
17-03-64-กิจกรรม ทดสอบวิชาลกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
12-03-64-กิจกรรม ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาศึกษาดูงาน การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
11-03-64-กิจกรรม ต้อนรับครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
30-12-63-กิจกรรม มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
29-12-63-กิจกรรม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
28-12-63-กิจกรรม วันทำความสะอาด Big cleaning day.
25-12-63-กิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
09-12-63-กิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ส่วนภูมิภาค

22-09-63-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563
ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22-09-63-กิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย์ กับสังคมไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904
26,27-08-63-กิจกรรม ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563
27-08-63-กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
25-08-63-กิจกรรม รัชชประภาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
25-08-63-กิจกรรม ชุมชนสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล
07-08-63-กิจกรรม รับทุนจากบริษทแพภูตะวัน
23-07-63-กิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
23-07-63-กิจกรรม ตำรวจให้ความรู้นักเรียน
23-07-63-กิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกประธาน ปีการศึกษา 2563
08-07-63-กิจกรรม นิเทศติดตาม สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จาก สพม.เขต11
25-06-63-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
25-06-63-กิจกรรม พ่นหมอกควันในสถานศึกษาเตรียมการก่อนเปิดเรียน " รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร "
19-06-63-กิจกรรม ต้อนรับ ผอ.จิรพรรณ์ มุกดารัตน์
05-06-63-กิจกรรม ประชุมครู โดย ผอ.จิรพรรณ์ มุกดารัตน์
02-06-63-กิจกรรม ส่ง ผอ.ย้ายรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี
01-06-63-กิจกรรม ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์2ท่อน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
21-05-63-กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
19-05-63-กิจกรรมกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียนขณะเรียนทางไกล ร่วมกับ สพม.เขต11
18-05-63-กิจกรรม ประชุมบุคลากร
14-05-63-กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน เตรียมความพร้อมเรียนทางไกล ช่วง COVID-19
12-05-63-กิจกรรม ประชุมทางไกลบุคลากรโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
12-05-63-กิจกรรม ประชุมทางไกล วิชาการ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง ศึกษาวิธีดาวน์โหลด จะทำให้ได้รูปภาพที่มีความละเอียด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
20-02-63-กิจกรรม Open house โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
16-01-63-กิจกรรม วันครู ปี2563 เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบ้านตาขุน

14-01-63-กิจกรรม ต้อนรับการเรียนรู้สภาพจริง ก่อนดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

11-01-63-กิจกรรม ออกบูธวันเด็ก ปี2563 ณ เขื่อนรัชชประภา
27-12-62-กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

11-12-62-กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
26-11-62-กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ประธานโดย ว่าที่ ร.อ. ภูพยงค์ คงชนะ
25-11-62-กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประธานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562
11-07-62-กิจกรรม กีฬาอำเภอ ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม "วันที่11-12 ก.ค. 2562"(11 ก.ค. 2562)
04-07-62-กิจกรรม รับทุนการศึกษาจาก แพปลาเจ้อ้อย รวมเงิน 20,000บาท (04 ก.ค. 2562)
04-07-62-กิจกรรม รับทุนการศึกษาจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ทีปะปาล และคณะ รวมเงิน 7,000บาท (04 ก.ค. 2562)
04-07-62-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562 (04 ก.ค. 2562)
04-07-62-กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (04 ก.ค. 2562)
04-07-62- กิจกรรม นักเรียน ชมรมภาพยนตร์สั้น ฝึกหัดถ่ายภาพ(04 ก.ค. 2562)
03-07-62-กิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม "ถ่ายภาพโดย คนสร้างภาพ สุราษฎร์" (03 ก.ค. 2562)
03-07-62-กิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม "ถ่ายภาพโดย นักเรียน" (03 ก.ค. 2562)
02-07-62-กิจกรรม ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง (02 ก.ค. 2562)
01-07-62-กิจกรรม ผอ.เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ(01 ก.ค. 2562)
01-07-62-กิจกรรม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี(01 ก.ค. 2562)

28-06-62-กิจกรรม เลือกประธานนักเรียน (28 มิ.ย. 2562)
28-06-62-กิจกรรม ซักซ้อมพิธีสวนสนามลูกเสือ ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม(28 มิ.ย. 2562)

26-06-62-กิจกรรม รณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2562)
26-06-62-กิจกรรม ผู้บริหารอบรมจัดทำคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ (26-28 มิ.ย. 2562)
24-06-62-กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม - ขบวนพาเหรด และพิธีเปิด(24มิ.ย.2562)
24-06-62-กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม - การแข่งกรีฑา และการมอบเหรียญ(24มิ.ย.2562)

19-06-62-กิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (19 มิ.ย. 2562)
15-06-62-กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน (15-20 มิ.ย. 2562)
14-06-62-กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ ว่ายน้ำเอาชีวิตรอด กับ ทต.บ้านเชี่ยวหลาน(14-15 มิ.ย. 2562)
12-06-62-กิจกรรม ตรวจสารเสพติด 100% จากเจ้าหน้าที่ ในอำเภอบ้านตาขุน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า (12 มิ.ย. 2562)
07-06-62-กิจกรรม ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (07 มิ.ย. 2562)
19-06-62-กิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (19 มิ.ย. 2562)
27-05-62-กิจกรรม กาแฟสัมพันธ์สัญจร อ.บ้านตาขุน ประจำเดือน พฤษภาคม (27 พ.ค. 2562)
21-05-62-กิจกรรม เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธาน(21 พ.ค. 2562)
09-05-62กิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษารับโล่เกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น (09 พ.ค. 2562)
08-05-64-กิจกรรม เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา2562(08-10 พ.ค. 2562)
08-05-62-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ปีการศึกษา2562(08 พ.ค. 2562)

06-05-62-กิจกรรม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีราชาพิเษกในหลวงรัชกาลที่10(06 พ.ค. 2562)
20-04-62-กิจกรรม อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ATC ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม(20-26 เม.ย. 2562)
04-04-2562-กิจกรรม มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (4 เม.ย. 2562)
01-04-62-กิจกรรม อบรมเจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา "พสน." (1-3 เม.ย. 2562)

ประมวล ภาพกิจกรรม วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพลงเครื่อง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29-03-62-กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และ รับประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 (29 มี.ค. 2562)
22-03-62-กิจกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร (22 มี.ค. 2562)
19-03-62-กิจกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบ้านมหาศรีราชา จ.ชลบุรี (19 มี.ค. 2562)

08-03-62-กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ณ สวนป่ารัชชประภา เขื่อนรัชชประภา(8-10 มี.ค. 2562)
08-03-62-กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ม.2-ม.-3 ณ เกาะนกเภา อ.ดอนสัก (8-10 มี.ค. 2562)
08-03-62-กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ของนักเรียน ม.5 (8-10 มี.ค. 2562)
28-02-62-กิจกรรม เปิดเรือน เยือนรัชชประภาวิทยาคม Open House 2019 (28 ก.พ. 2562)
15-02-62-กิจกรรม สอบชิงทุนเรียนต่อ ป.ตรี วิศวกรรมศาตร์ ที่ประเทศจีน "ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน "(15 ก.พ. 2562)
13-02-62-กิจกรรม ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่ง เชี่ยวหลานคัพ ครั้งที่8 (13-28 ก.พ. 2562)
13-02-62-กิจกรรม สอบปลายภาคเรียน 2/2561 ห้อง ม.6/1และ ม.6/2 (12-13 ก.พ. 2562)
30-01-62-บริษัทศิลาชัยสุราษฎร์ จำจัด อนุเคราะห์หินจำนวน 140 ตัน เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายในโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
29-02-62-กิจกรรม สอบปฏิบัติรอบสุดท้ายเพื่อไปชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ที่ USA (30 ม.ค. 2562
)
25-01-62-กิจกรรม ลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี (21-25 ม.ค. 2562)
23-01-62-กิจกรรม ลานดนตรี (ชมนุมดนตรีโฟล์คซอง และ ชุมนุมภาพยนตร์สั้น) ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (23 ม.ค. 2562)
22-01-62-กิจกรรม สอบ PISA ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (22 ม.ค. 2562)
16-01-62-กิจกรรม วันครู อำเภอบ้านตาขุน (รูปภาพ กิจกรรม ภาคเช้า และ ภาคบ่าย (16-01-62)

12-01-62-กิจกรรม นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้เข้านั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ธรรมเนียบรัฐบาล (12 ม.ค. 2562)
12-01-62-กิจกรรม จัดบูธแจกของรางวัลให้กับเด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เขื่อนรัชชประภา (12 ม.ค. 2562)
12-01-62-กิจกรรม ชุดการแสดง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เขื่อนรัชชประภา (12 ม.ค. 2562)
08-01-62-กิจกรรม แข่งศิลปหัตกรรมระดับชาติ ณ ภาคใต้ จ.ตรัง (08 ม.ค. 2562)
04-01-62-กิจกรรม สอบคัดเลือกเพื่อไปชุมนุมลูกเสือโลก ที่ USA (04 ม.ค. 2562)
28-12-61-กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน (28 ธ.ค. 2561)
27-12-61-กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (27 ธ.ค. 2561)
27-12-61-กิจกรรม เล่นเกมของนักเรียน ในโอกาส ปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (27 ธ.ค. 2561)
27-12-61-กิจกรรม การแสดงของนักเรียน ในโอกาส ปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (27 ธ.ค. 2561)
27-12-61-กิจกรรม แลกของขวัญ ในโอกาส ปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (27 ธ.ค. 2561)

27-12-61-กิจกรรม อบรมเยาวชนนำเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย อบจ. ณ โรงแรมแก้วสมุย (27-28 ธ.ค. 2561)
21-12-61 กิจกรรม บริษัท DECADE มอบทุนสนับสนุการศึกษาฯ ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (21 ธ.ค. 2561)
21-12-61-กิจกรรม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ศึกษาดูงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (21 ธ.ค. 2561)
21-12-61-กิจกรรม นันทนาการ และกิจกรรมยามว่าง หลังสอบเสร็จ ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (21 ธ.ค. 2561)
21-12-61-กิจกรรม ขอวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดทวิศึกษาสาขาการท่องเที่ยว(ปวช.) (20 ธ.ค. 2561)
19-12-61-กิจกรรม นักเรียนออกให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนในชุมชน (18-19 ธ.ค. 2561)
18-12-61-กิจกรรม ทดสอบกลางภาค 2/2561 (18-20 ธ.ค. 2561)
12-12-61-กิจกรรม ประเมินโรงเรียนเศษฐกิจพอเพียง (12 ธ.ค. 2561)
10-12-61-กิจกรรม ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล DMC 2/2561(10 ธ.ค. 2561)
07-12-61-กิจกรรม รับโล่รางวัล ผู้กับกำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น (07 ธ.ค. 2561)
03-12-61-กิจกรรม ฟุตบอลประเพณี รัชชประภา ต้านยาเสพติด (03 ธ.ค. 2561)
01-12-61-กิจกรรม รับรางวัลลูกเสือโลก (SWA) (01 ธ.ค. 2561)
29-11-61-กิจกรรม สอบนักธรรมศึกษา ระดับมัธยม นักธรรม ตรี โท เอก ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (29 พ.ย. 2561)
28-11-61-กิจกรรม ถวายพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
28-11-61-กิจกรรม ถวายพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
28-11-61-กิจกรรม บริจาคโลหิต (28 พ.ย. 2561)
27-11-61-กิจกรรม ชาวสุราษฎร์ร่วมใจ ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน (27 พ.ย. 61)
27-11-61-กิจกรรม แนะแนวศึกษาต่อจาก มหาวิทยาลัยศรีประทุม(27 พ.ย. 2561)
25-11-61-กิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมส่ง กองลูกเสือเกียรติยศเข้าร่วมพิธี (25 พ.ย.61)
21-11-61-กิจกรรม รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET พัฒนา 3 ปีต่อเนื่อง(21 พ.ย. 2561)
14-11-61-รูปภาพ เก็บเกี่ยวความสุขแห่งการเรียนรู้ กลางเดือน พฤศจิกายน (ที่นี่ ร.ว.)
05-11-61-กิจกรรม พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่13- พ.ย. 2561
05-11-61-กิจกรรม พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่13- พ.ย. 2561
06-11-61-กิจกรรม เขื่อนรัชชประภาส่งกำลังคนมาช่วยตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
05-11-61-กิจกรรม ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ วันที่5-12- พ.ย. 2561
02-11-61-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
01-11-61-กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23-10-61-กิจกรรม ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) ระหว่างวันที่ 23 -29 ต.ค. 2561.

วีดีโอ กิจกรรม

03-11-63- นายจรุง กัณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ จัดการเรียนรู้
16-09-63-โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สรุุปผลงานปีการศึกษา2563 ผอ.จิรพรรณ์ มุกดารัตน์
24-08-63-Bag man ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกTSC
07-08-63-วีดีโอรับทุนการศึกษาจากบริษัทแพภูตะวัน จำกัด
08-06-63-วีดีโอด้วยรักและผูกพัน ผอ. ภูพยงค์ คงชนะ
02-06-63-วีดีโอแนะนำผอ.ภูพยงค์ คงชนะ ย้ายไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี วันที่ 02 06 63
28-02-63-วีดีโอสรุุปผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา2562 ประชุมผู้บริหาร 28 ก.พ. 2563
14-01-63-วีดีโอโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ต้อนรับการเรียนรู้สภาพจริง ว่าที่ รอง ผอ.เขต 14 ก.พ. 2563
08-01-63-วีดีโอภาพยนตร์สั้นเรื่องไม้เก่า ปี2562ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 08 ม.ค. 2563
08-01-63-วีดีโอนำเสนอก่อนฉายภาพยนตร์สั้นเรื่องไม้เก่า ปี2562ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 08 ม.ค. 2563
28-11-62-วีดีโอ แนะนำประวัติโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมและบุคลากรโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
18-10-62-วีดีโอ ถอดประสบการณ์ ชีวิตต่างแดน คณะลูกเสือไทยในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือโลก ที่ รัฐเวสเวอร์จิเนียร์ USA
08-07-62-วีดีโอ เพลงมารช์ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
04-07-62-วีดีโอ กิจกรรมแนะนำโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1-2562
01-03-62-วีดีโอ กิจกรรม เปิดบ้าน เยือนรัชชประภาวิทยาคม Open House 2019
01-03-62-วีดีโอ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
19-02-62-วีดีโอ กิจกรรมแนะนำโรงเรียน แนะแนวศึกษาต่อ

23-01-62-วีดีโอ กิจกรรมลานดนตรีสด เวลาว่าง วันที่ 23-01-62 (ชุด ม.2)
23-01-62-วีดีโอ กิจกรรมลานดนตรีสด เวลาว่าง วันที่ 23-01-62 (ชุด ม.6 อดิศร นพภา)
23-01-62-วีดีโอ กิจกรรมลานดนตรีสด เวลาว่าง วันที่ 23-01-62 (ชุด ม.6 สราวุธ วัญญา)

23-01-62-วีดีโอ กิจกรรมลานดนตรีสด เวลาว่าง วันที่ 23-01-62 (ชุด ม.3)
21-12-61-วีดีโอ กิจกรรมยามว่าง "ดนตรี บทเพลง ไม่ผิดหรอกเธอ ณ รัชชประภา " โดย อดิศร นพภา
21-12-61-วีดีโอ กิจกรรมยามว่าง "ดนตรี บทเพลง เชือกวิเศษ ณ รัชชประภา " โดย สราวุธ วัญญา
19-11-61-วีดีโอ ประมวลกิจกรรมฝึก นศท. วันที่ 5-20 พ.ย. 2561 ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
วีดีโอ นักร้องวงเชี่ยวหลาน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โดย madeaw มะเดี่ยว Let 's go เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย. 2018

แนะนำโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2018
บทสัมภาษณ์การขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2018
ประเมินการปฏิบัติงาน ผอ. โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 25 มี.ค. 2018
แนะนำโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 2018
ลูกเสือเนตรนารีเดินเท้าจากใต้ 700 กม.เข้าถวายสักการะ ร.9 | ข่าวช่อง 8 เผยแพร่เมื่อ 17 ต.ค. 2017
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ โดย นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น เผยแพร่เมื่อ 10 ต.ค. 2017
ลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ โดย อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ เผยแพร่เมื่อ 3 ต.ค. 2017
พิธีเปิดโครงการลูกเสือไทยเดินทางไกลถวายสักการะพระบรมศพ ร.๙ โดย Piyathida Sangkaew เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2017
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ลูกเสือเดินทางไกล ถวายสักการะพระบรมศพ โดย ประภัทร ศึกเสือ เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2017
Thai PBS แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย (25 ต.ค. 60 โดย อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ เผยแพร่เมื่อ 5 พ.ย. 2017
คลิประวัติศาสตร์ รร.รัชชประภาวิทยาคม ถวายอาลัย/รร.รัชชประภาวิทยาคม โดย Sornruk Palamethakul เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ย. 2016


 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ตั้งอยู่ใกล้สามแยก เขื่อนรัชชประภา   อ.บ้านตาขุน   จ.สราษฎร์ธานี เขตพื้นที่รับผิดชอบ ทำความสะอาด โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

QR Code เว็บไซต์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
คำสั่งโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ขอจดโดเมนเนมภายใต้ชื่อ www.rajjaprabha.ac.th และเริ่มทำการพัฒนา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน และระบบการจัดการศึกษา
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการ ศึกษาดูงาน สถานศึกษาสีขาว ของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ตั้งอยู่ใกล้สามแยก เขื่อนรัชชประภา   อ.บ้านตาขุน   จ.สราษฎร์ธานี คลิกชมรูปภาพโดยรวม(21/12/2561)


บริการเอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


   
  

 

Untitled Document โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
ที่ตั้ง 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
พัฒนาเว็บไซต์ โดย ภูมิพัฒน์ สุขอุ่น pumipat.s71@gmail.com