ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม www.rajjaprabha.ac.th  
Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

30 การเปิดเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
  รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  
     
  เชิญชวนร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบ Online ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  
   
     
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
...