ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม www.rajjaprabha.ac.th  
Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 2565 (คลิกชม มุมมอง แบบ PDF)  
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 2566 (คลิกชม มุมมอง แบบ PDF)