ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม www.rajjaprabha.ac.th  
Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ผ่านช่องทางออนไลน์  
   
     
     
  ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
๒) ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ 383 หมู่ที่ 5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี)
๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๔-๖๐๙๓ โทรสาร ๐-๗๗๓๔-๖๐๙๓
๔) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
๕) เว็ปไซต์ www.rajjaprabha.ac.th
๖) Facebook : โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
๗) สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ 081 4154062
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
...