Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

เกียรติบัตรของนักเรียน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Update 11-01-2562)

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 ถึงปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมี ผลงาน รายละเอียดดังนี้


ลำดับ

รายการ

รายละเอียด

คลิกดู เกียรติบัตร / ข้อมูลอ้างอิง

13

เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

เด็กชายภิษณุ  ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561

แฟ้มรูปภาพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี

12

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับชาติ (ภาคใต้) เหรียญทอง การแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-ม.6 เกียรติบัตร (เลขา สพฐ. ลงนาม)

11

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับชาติ (ภาคใต้) เหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี11 (6บท) เกียรติบัตร (เลขา สพฐ. ลงนาม)

10

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เหรียญเงิน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับ ม.4-ม.6 เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)

9

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)

8

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)

7

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)

6

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)

5

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.4- ม.6 (ได้ไปต่อ) เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)

4

แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)
3 แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)
2 แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)
1 แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( สพม. เขต11) เหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี11 (6บท) (ได้ไปต่อ) เกียรติบัตร (ผอ.สพม. เขต 11 ลงนาม)