www.rajjaprabha.ac.th  

คลิก เข้าสู่ระบบ
โรงเรียนรัชประภาวิทยาคม 383 หมู่ที่5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ออกแบบและพัฒนาโดย นายภูมิพัฒน์ สุขอุ่น pumipat.s71@gmail.com

.